Kundenummer

Internetkode


Jeg har glemt mine Login oplysninger.

E-mail

Velkommen til selvbetjening

Du finder dit Kundenummer og Internetkode på det udsendte selvaflæsningskort samt på din sidste årsopgørelse

Du har følgende muligheder:
  • Se dit sidste årsforbrug.
  • Se alle dine kontoudtog og regninger.